Landbruk

I landbruket møter vi en rekke særregler som krever ekstra kompetanse fra regnskapsfører.

Vi har derfor videreutdannet oss innen landbruksregnskap hos Høyskolen i Telemark.

Vi er et samarbeidene regnskapskontor med Norges Bondelag. Vi drar jevning på samlinger med Bondelaget for at vi skal holde oss oppdatert.

Vi benytter primært Økonomisystemet Duett for våre landbrukskunder.

Ta kontakt

Espen Osvold Monsen
Leder landbruk

Tlf. 412 19 790
espen@agendaas.no