HR, HMS, Personal

Personalarbeid

Personalarbeid er ingen enkel jobb å hanskes med og krever mye kompetanse. I små- og mellomstore bedrifter har man ofte ikke en egen personalavdeling til å ta seg av slike oppgaver.

Det er mange regler og retningslinjer du som arbeidsgiver må følge, og de er stadig i endring.

Vi kan hjelpe deg med bistand og grunnleggende verktøy når det kommer til personalspørsmål, lovpålagte oppfølging ved sykefravær og kommunikasjon med NAV, HMS relaterte oppgaver osv. Vi har tilgang til grunnleggende verktøy som gjør oppfølging av ansatte både enkelt og korrekt.

Som arbeidsgiver er det viktig at både du og dine ansatte er trygge på at alle regler blir fulgt. Slik sikrer du et godt arbeidsmiljø, med gode rutiner der alt blir fulgt opp.

Sticos Personal

Sticos Personal er et web-basert HMS- og personalverktøy som består av ulike moduler:

Personalhåndboken gir alle ansatte tilgang til oppdatert informasjon om lovpålagte bestemmelser som påvirker arbeidsforholdet. Virksomheten oppdaterer personalhåndboken med egne bestemmelser og rutiner.

Lederhåndboken gir ledere svar og tips til løsning i mange situasjoner og utfordringer man møter som leder. Virksomheten kan selv legge til innhold, illustrasjoner og dokumenter, og på den måten tilpasse håndboken i forhold til ledernes konkrete behov i denne virksomheten.

HMS-verktøyet gir hjelp til å oppfylle alle lovpålagte krav på området samt virksomhetens egne kontrollrutiner, med en guide gjennom HMS-hjulet og et system for behandling av risiko og avvik. I tillegg får du en oppdatert HMS-håndbok som beskriver regelverk og krav og hvor aktuelle maler, skjema og veiledere inngår.

HR-modulen inneholder personalregister med kompetansearkiv, fraværsoversikt (inkludert ferie og permisjoner), system for elektronisk oppfølging av sykmeldte arbeidstakere inkludert rapportering til NAV/Altinn, De ansatte kan sende inn sine meldinger og ønsker tilknyttet fravær og ferier i HR-modulen.